ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI GÖRÜLÜR MÜ?

Kronik böbrek hastalığının sıklığı yaş ilerledikçe artar. Kırk yaşın altında % 10’dan düşük olan sıklık 80 yaş üzerinde % 50’ye kadar yükselir. Ancak, erişkinler kadar sık olmasa da çocuk ve gençlerde de kronik böbrek hastalığı görülebilir. Ülkemizde 5-18 yaş arası 3600 çocukta yapılan tarama çalışmasında, kronik böbrek hastalığının sıklığı yaklaşık % 1 bulunmuştur. Diyaliz ve böbrek nakli tedavileri altındaki hastaların % 1.5’i 19 yaşın altındadır.

Çocuklarda kronik böbrek hastalığının en sık nedeni idrar yollarında yapısal bozukluklar ve buna bağlı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu nedenle, sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların mutlaka altta yatan yapısal bozukluklar ve kronik böbrek hastalığı açısından değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca, nefritler de bu yaş grubunda sık görülen böbrek hastalığı nedenidir. Gençlerde ise kronik böbrek hastalığının en sık nedeni nefritlerdir.