KRONİK BÖBREK HASTALIĞI SIK MIDIR?

Kronik böbrek hastalığı, adeta salgın halini almış olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yapılan çalışmalar, dünya genelinde her 10 erişkinden birisinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı bulunduğunu göstermiştir. Günümüzde tüm dünyada yaklaşık 850 milyon böbrek hastası bulunduğu tahmin edilmektedir. Her yıl yaklaşık 2.5 milyon kişi kronik böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Kronik böbrek hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Türk Nefroloji Derneği tarafından 23 ilde 10.750 erişkinin katılımı ile yapılan büyük bir tarama çalışmasında (CREDİT Çalışması), hastalığın ülkemizdeki sıklığı % 15.7 bulunmuştur. Bu oran, basit bir hesapla ülkemizde yaklaşık 9 milyon kronik böbrek hastalıklı kişi bulunduğu, yani her 6-7 erişkinden birinin böbrek hastası olduğu anlamına gelmekte ve sorunun boyutunun ülkemiz için tahmin edilenin çok üzerinde olduğuna dikkat çekmektedir.