KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN RİSK ALTINDAKİ KİŞİLER NE YAPMALI?

Kronik böbrek hastalığı için risk altında iseniz, böbrek hastası olup olmadığınızı öğrenmek için doktora başvurmalısınız. Doktorunuzun yaptıracağı iki basit test böbrek hastası olup olmadığınızın büyük oranda belirlenmesini sağlayacaktır.

  • Tam idrar tetkiki ve idrarda protein atılımının ölçülmesi. Böbrekleriniz hasarlandığı zaman idrarınızda protein kaçağı ortaya çıkar. Protein kaçağı açısından birkaç hafta arayla yapılan iki testin pozitif çıkması, kronik böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir.
  • Serum kreatinin düzeyinin ölçülmesi ve böbrek süzme işlevini gösteren glomerüler filtrasyon hızının hesaplanması. Düşük glomerüler filtrasyon hızı değeri (<60 ml/dk) böbreklerinizin gerektiği kadar çalışmadığı anlamına gelir.

Özellikle kronik böbrek hastalığı açısından yüksek risk altındaki kişilerin (şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp ve damar hastalığı veya ailesinde böbrek hastalığı öyküsü bulunanlar ve yaşlılar) bu tarama testlerini yılda en az bir kere olmak üzere düzenli olarak yaptırması gerekir.