KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN KİMLER RİSK ALTINDADIR?

Kronik böbrek hastalığı için risk faktörlerini tanımlamak gerek yüksek risk grubundaki bireylere yapılacak tarama testleri ile hastalığın erken evrede saptanması ve ilerlemesinin engellenmesi, gerekse risk faktörlerini ve böbrek hastalığı gelişimini önlemek için toplumun sağlıklı yaşam değişiklikleri yönünde eğitilmesi bakımından son derece önemlidir.

Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk grupları;

  • Şeker hastalığı
  • Tansiyon yüksekliği
  • Kalp ve damar hastalıkları
  • İleri yaş (>60 yıl)
  • Ailede böbrek hastalığı varlığı

Diğer risk faktörleri arasında obezite, kan yağlarında yükseklik, böbrek taşı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sık ağrı kesici ilaç kullanımı, bağ dokusu hastalıkları, sigara alışkanlığı ve düşük doğum ağırlığı sayılabilir.

Kronik böbrek hastalığı birçok nedene bağlı olarak gelişebilmekle beraber, en önemli iki neden şeker hastalığı ve tansiyon yüksekliğidir. Nitekim, Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sisteminin 2017 yılı verilerine göre Türkiye’de diyalize yeni başlayan hastalarının yaklaşık % 38’inde böbrek yetmezliğinin nedeni şeker hastalığı, % 27’sinde ise tansiyon yüksekliğidir.